Základní sociální poradenství

základní sociální poradenství

Základním sociálním poradenstvím se rozumí poskytování potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. V této souvislosti nabízíme např. informace a rady, jak uplatňovat svá práva a nároky při jednání na úřadech, kde hledat možné zdroje podpory, jak postupovat při hledání zaměstnání, při hledání jiné vhodné služby.