Vrátíme vás
do života

Centrum sociální rehabilitace
Náruč Dobřichovice

 

O nás

Jsme nezisková organizace, která poskytuje registrovanou sociální službu – sociální rehabilitaci – v regionu Praha Západ.

Jsme rozmanitý tým zkušených sociálních pracovníků, který je otevřený ke komunikaci a hledání řešení.

Jsme průvodci na cestě člověka s duševním onemocněním, který hledá pomoc a oporu při naplňování svých přání a potřeb.

Naše poslání

Naším posláním je pomoc a podpora lidí s duševním onemocněním směřující k dosažení jejich samostatnosti a nezávislosti. Pomáháme rozvíjet jejich individuální schopnosti a  dovednosti a posilovat návyky potřebné pro život v jejich prostředí. Vždy respektujeme individuální potřeby klientů a posilujeme je v přebírání zodpovědnosti za vlastní život.

Principy naší práce

  • jednáme s klientem jako s partnerem
  • dbáme o důvěrné a bezpečné prostředí pro poskytování služby
  • vždy respektujeme osobní práva a potřeby klientů
  • klienta podporujeme v jeho samostatnosti a schopnosti být odpovědný za svůj život
  • jsme otevření spolupráci s ostatními službami, s rodinou a lékaři či zaměstnavateli
  • jsme aktivní v komunikaci s veřejností na téma duševního zdraví

 

Individuální podpora

Základní pilíř naší práce s klientem. Pracovník služby pomáhá klientovi určit jeho konkrétní cíle, na kterých pak za podpory služby pracuje podle domluveného plánu. 

Nabízíme informace a rady, jak např. uplatňovat svá práva a nároky při jednání na úřadech, kde hledat možné zdroje podpory nebo jak postupovat při hledání zaměstnání.

Klub propojuje lidi, kterým je společná zkušenost s duševním onemocněním, umožňuje těmto lidem zažít pocit, že v této situaci nejsou sami. Tvoříme ho společně. 

.

Klienty podporujeme při návratu či vstupu do zaměstnání. Pomáháme jim najít práci v běžném prostředí, příp. na chráněném trhu práce.