Naši partneři

Naši dárci a partneři

Díky našim dárcům a partnerům můžeme pomáhat lidem s duševním onemocněním vést spokojený život. Děkujeme!

Dárci

Dárci v roce 2022

Dárci v roce 2021

Dárci v roce 2020

Dárci v roce 2019

Dárci v roce 2018

Děkujeme za podporu vedení města Dobřichovice, jež nám dlouhodobě umožňuje užívání prostor pro poskytování služby.

S kým spolupracujeme

 • Psychiatrická ambulance Řevnice
 • PN Bohnice
 • Katedra sociální práce FF UK
 • Nadace Znesnáze21
 • Zelený ostrov
 • Hiporehabilitace Jupiter
 • JoJoGym Dobřichovice
 • Malá pekárna Lety
 • ORP Černošice
 • Město Dobřichovice
 • Město Řevnice
 • Obecní úřad Vonoklasy
 • Obecní úřad Lety

Velmi významnými partnery jsou pro nás rodiče a blízcí našich klientů, jejich lékaři.

Ceníme si spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v jednotlivých regionech.

Jsme členy Asociace komunitních služeb, www.askos.cz

Jsme smluvními partnery  FF UK při poskytování odborných stáží  studentům bakalářského a magisterského programu v oboru sociální práce.

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.