Individuální podpora

Individuální podpora

Probíhá v našich prostorách či u klienta doma, příp. formou doprovázení při vyřizování osobních záležitostí.

Case management

Základní pilíř naší práce s klientem je právě individuální podpora, tzv. case management. V praxi to znamená, že každý klient spolupracuje na pravidelné bázi se svým klíčovým pracovníkem. Osobní schůzky probíhají v příjemném prostředí Centra sociální rehabilitace v předem dohodnutých termínech. Pracovník služby pomáhá klientovi určit jeho konkrétní cíle, na kterých pak za podpory služby pracuje podle domluveného plánu. V  případě potřeby pomůže pracovník zkontaktovat další  organizace,  které se mohou podílet na zlepšení situace klienta. Pracovník pak koordinuje následný postup a spolupráci zapojených organizací tak, aby pomoc probíhala efektivně.

Skupinové aktivity

Součástí individuálně přizpůsobené spolupráce je také účast na skupinových aktivitách. Ty probíhají v komorní sestavě cca 3-6 klientů a jsou vždy zaměřeny na získání či upevnění konkrétních dovedností. Skupiny otevíráme vždy na základě cílů a individuálních plánů konkrétních klientů. Pro představu jmenujme např. skupinu finanční gramotnosti, nácvik práce s počítačem, nácvik vaření, společné procházky nebo skupinu, kde pracujeme metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování (kognitivní trénink, osobní rozvoj).

Kromě získání či upevnění různých dovedností, spočívá velký význam skupinové práce také v navázání kontaktů mezi klienty. Ty pak mohou dále rozvíjet v našem svépomocném Klubu

Kde spolupráce probíhá? 

Největší část se odehrává v Centru sociální rehabilitace v Dobřichovicích (Pražská 345), kam klienti dochází ambulantně na předem domluvené schůzky nebo skupinové aktivity. Když je ale třeba, vyrážíme společně i do terénu – doprovázíme je k lékařům či na úřady, podporujeme v kontaktu se společenským prostředím.