Sociální rehabilitace

sociální rehabilitace​

Službu sociální rehabilitace poskytujeme zdarma na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Formy poskytování služby 

 1. a) ambulantně – v prostorách Centra sociální rehabilitace na adrese Pražská 345, Dobřichovice (osobní schůzky) a na adrese Randova 451, Dobřichovice (setkávání účastníků klubu).
 2. b) terénně – u klienta doma, příp. jinde v terénu při doprovázení na úřady, k lékaři, na pracovní pohovory, do nového zaměstnání či na zájmové aktivity apod.

Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním ve věku od 16 do 64 let, kteří žijí na území Prahy- západ a mají zájem spolupracovat na řešení své situace.

Cíle služby

 • Posílit klienty v dovednostech potřebných ke zvládnutí běžného života a řešení svých záležitostí
 • Pomoct klientům najít své místo v životě a získat pocit uspokojení ve své životní/sociální roli
 • Pomoct vybudovat a rozvinout sociální vazby klientů pro jejich úspěšné zapojení do společnosti
 • Podpořit klienty v získání a udržení vhodné práce či jiné aktivity, která jim umožní vnímat smysluplné naplnění jejich času
 • Umožnit klientům být podle svých možností aktivní a mít vliv na dění kolem sebe i na svůj život

Okruhy pomoci

Naše služba poskytuje klientům pomoc a podporu pro jejich samostatný život, nabízíme pomoc při zvládání běžných situací jejich života například v těchto oblastech:

 • Péče o sebe sama – dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, návyky pro  vhodnou psychohygienu a prevenci onemocnění,  plánování času a denních činností
 • Péče o domácnost – trénování konkrétních aktivit  – např. nácviky vaření, úklidu, údržbu domácnosti, hospodaření s penězi…
 • Komunikace – nácvik komunikačních dovedností potřebných pro zvládání každodenního života, dovednosti potřebné při kontaktech s ostatními lidmi, formulování svých potřeb a přání
 • Zaměstnání – pomoc při vstupu či návratu do zaměstnání ať už na chráněném nebo otevřeném trhu práce či vstupu do jiné služby, příprava na zvládnutí dovedností potřebných v nové práci, organizace denního režimu
 • Zájmy a volný čas – orientace v možnostech využití volného času – pomoc při rozvíjení  zájmů i při hledání nových možností, které zpříjemní život, nasměrování na místa, kde se dále zájmům věnovat
 • Společenský kontakt – zprostředkování a udržování kontaktu se společenským prostředím, navázání nových vztahů přímo v prostředí Centra sociální rehabilitace či v jiném prostředí, nácvik fungování ve skupině, naslouchání ostatním
 • Sebedůvěra – pomoc při objevování svých vlastních schopností a posilování sebevědomí díky novým zkušenostem a dovednostem