Pan K.

pan K.

Překládám, píši poezii a amatérsky maluji

Narodil jsem se v roce 1967, vystudoval VŠE, Fakultu mezinárodních vztahů. Sametová revoluce a následný roční stipendijní pobyt na universitě Complutense v Madridu byly pro mne až osudově přelomové.

Po škole jsem nastoupil v roce 1992 do státní správy, konkrétně do Agentury pro podporu zahraničních investic. V té době se u mne již začalo naplno projevovat psychické onemocnění – maniodepresivní psychóza, dnes označované jako bipolární porucha, jehož první příznaky se objevily krátce po revoluci i během stipendijního pobytu v Madridu.

Po prvních hospitalizacích jsem Agenturu opustil a hledal nové uplatnění. Krátkodobá zaměstnání se střídala, jak přicházely nové ataky nemoci. Nadále jsem se snažil uplatnit ve prospěch ČR, abych tak alespoň částečně kompenzoval studium na komunistické výběrové škole.

Mezitím se mi rozpadla rodina. V letech 1997/98 jsem s podporou rodičů začal pracovat v oboru, který jsem vystudoval. Nemoc poněkud ustoupila a našel jsem si novou partnerku. Pracoval jsem v soukromé firmě jako obchodní referent se zahraničím. Po letech klidu se bipolární porucha ozvala znovu a po hospitalizaci následoval v roce 2009 nucený odchod z firmy.

Situace se opakovala. Rodiče mi pomohli sehnat místo, ale v oboru, který byl mimo mé možnosti. Přesto jsem vydržel více než 2 roky.

V poslední etapě jsem se vrátil do státní správy a celkem úspěšně dělal 4 roky veřejné zakázky v jednom úřadu.

Následoval přestup na jiný úřad se stejnou náplní v roce 2017, návrat nemoci a invalidita.

Jako invalida jsem našel na nějakou dobu odpovídající zaměstnání (úklid, pomocné práce) v Náruči.

Dnes příležitostně překládám z angličtiny a španělštiny, píšu poezii a amatérsky maluji.



Zpět na rozcestník příběhů