Máme nový web

 18. 4. 2023

Vítejte na našich nových webových stránkách, které byly vytvořeny za finanční podpory Nadace ČEZ. Věříme, že přispějí k lepší informovanosti o naší činnosti a stanou se pro naše klienty, jejich rodinné příslušníky i další partnery srozumitelným průvodcem při navazování spolupráce s námi.