Nabídka služeb

Individuální podpora
(case management)

Osobní schůzky probíhají v příjemném prostředí Centra sociální rehabilitace v předem dohodnutých termínech. Pracovník služby pomáhá klientovi určit jeho konkrétní cíle, na kterých pak za podpory služby pracuje. V  případě potřeby pomůže pracovník zkontaktovat další  organizace,  které se mohou podílet na zlepšení situace klienta.Pracovník pak koordinuje následný postup a spolupráci zapojených organizací tak, aby pomoc probíhala efektivně.

Tematické skupiny pro vzdělávání
a rozvoj dovedností klientů

Tato nabídka je vhodná pro klienty, kteří se chtějí rozvíjet a aktivně trávit čas prostřednictvím různorodých aktivit. Cílem je zprostředkovat klientovi nové informace a praktické dovednosti, podpořit jeho iniciativu a zodpovědnost, naučit ho řešit sociální interakce s druhými lidmi a posílit jeho sebedůvěru. Každý si může zvolit účast ve skupině podle svého zájmu, lze docházet na jednu či více skupin, vždy podle pravidelného týdenního rozvrhu.


Aktuální nabídka skupin – bude upravena 

 

Vaření:  pondělí 14 – 17 hod
Chůze:  úterý 15 – 16.30 hod, čtvrtek 10 – 11
Pohybově-taneční terapie:  pátek 10 – 11 hod
Kognitivní trénink:  pátek 15.30 – 16.30 hod
Sexuálně-vztahová poradna:  dle předchozí domluvy
Arteterapie a tvořivé dílny:  středy nepravidelně
Otevřené kavárny:  pátky nepravidelně

Terénní služby

Pokud je pro klienta vzhledem k jeho sociální situaci nebo zdravotnímu stavu prospěšnější podpora v jeho přirozeném prostředí, dochází pracovník služby za klientem domů. Zároveň je možné klienta doprovázet na důležité schůzky, na úřady, k lékaři, na pracovní pohovory apod. Cílem může být také nácvik využívání veřejné dopravy či orientace v novém neznámém prostředí.

Základní sociální poradenství

Základním sociálním poradenstvím se rozumí poskytování potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. V této souvislosti nabízíme např. informace a rady, jak uplatňovat svá práva a nároky při jednání na úřadech, jak postupovat při hledání zaměstnání, při hledání jiné vhodné služby.

Kontakt

telefon: + 420 725 427 935
e-mail: rehabilitace@spoleknaruc.cz

Centrum sociální rehabilitace provozuje Náruč, z.s., Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice, www.spoleknaruc.cz

Image module
Image module
Image module