Nabídka služeb

Individuální podpora
(case management)

Osobní schůzky probíhají v příjemném prostředí Centra sociální rehabilitace v předem dohodnutých termínech. Pracovník služby pomáhá klientovi určit jeho konkrétní cíle, na kterých pak za podpory služby pracuje. V  případě potřeby pomůže pracovník zkontaktovat další  organizace,  které se mohou podílet na zlepšení situace klienta.Pracovník pak koordinuje následný postup a spolupráci zapojených organizací tak, aby pomoc probíhala efektivně.

Tematické skupiny pro vzdělávání
a rozvoj dovedností klientů

Tato nabídka je vhodná pro klienty, kteří se chtějí rozvíjet a aktivně trávit čas prostřednictvím různorodých aktivit. Cílem je zprostředkovat klientovi nové informace a praktické dovednosti, podpořit jeho iniciativu a zodpovědnost, naučit ho řešit sociální interakce s druhými lidmi a posílit jeho sebedůvěru. Každý si může zvolit účast ve skupině podle svého zájmu, lze docházet na jednu či více skupin, vždy podle pravidelného týdenního rozvrhu.


Aktuální nabídka skupin

 

Vaření:  pondělí a středa 14 – 16 hod
Trénink paměti:  úterý 10 – 11 hod
Taneční pohybová terapie:  pátek 10 – 11 hod
Arteterapeutická dílna:  čtvrtek 10 – 12 hod
Všeobecně vzdělávací blok:  pondělí a středa 13 – 14 hod
Základy IT:  dle předchozí domluvy

Terénní služby

Pokud je pro klienta vzhledem k jeho sociální situaci nebo zdravotnímu stavu prospěšnější podpora v jeho přirozeném prostředí, dochází pracovník služby za klientem domů. Zároveň je možné klienta doprovázet na důležité schůzky, na úřady, k lékaři, na pracovní pohovory apod. Cílem může být také nácvik využívání veřejné dopravy či orientace v novém neznámém prostředí.

Základní sociální poradenství

Základním sociálním poradenstvím se rozumí poskytování potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. V této souvislosti nabízíme např. informace a rady, jak uplatňovat svá práva a nároky při jednání na úřadech, jak postupovat při hledání zaměstnání, při hledání jiné vhodné služby.

Kontakt

telefon: + 420 725 427 935
e-mail: rehabilitace@spoleknaruc.cz

Centrum sociální rehabilitace provozuje Náruč, z.s., Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice, www.spoleknaruc.cz

Image module
Image module
Image module