Kontakt

Centrum sociální rehabilitace Náruč

adresa:
Pražská 345, Dobřichovice

Osobní návštěvy bez předchozího objednání každou středu mezi 10-16 hodinou

Vedoucí sociální služby:
Bc. Simona Petrejová
tel. +420 732 757 881
e-mail: simona@spoleknaruc.cz

Image module

Vedle vedení týmu má na starosti rozvoj a prezentaci služby, s klienty se věnuje individuálnímu i skupinovému tréninku paměti.

V práci jí pomáhají i její předchozí zkušenosti z firemního prostředí, z oblasti vzdělávání dospělých i z obchodních pozic.

V Náruči se zaměřuje na spolupráci se zaměstnavateli s cílem vytvořit vhodné pracovní pozice pro naše klienty.

Sociální pracovnice:
Mgr. Klára Horáková
tel. +420 725 427 935
e-mail: klara@spoleknaruc.cz

Image module

V Centru sociální rehabilitace Náruč pracuje jako sociální pracovnice. Má na starosti přijímání nových klientů a věnuje se i přímé klientské práci.

Zajímá se o umění a kulturu a v našem centru připravuje a vede kreativní workshopy pro klienty i veřejnost.

Záleží jí na tom, aby byla naše sociální služba poskytována profesionálně a s veškerou péčí o klienty i personál, proto se mimo jiné věnuje přípravám odborných dokumentů a metodických materiálů.

Pracovnice v sociálních službách:
Eva Dolejšová
tel. +420 602 644 563
e-mail: eva@spoleknaruc.cz

Image module

Vystudovala všeobecné osmileté gymnázium v Praze. Několik let se dobrovolně angažovala ve stacionáři pro lidi s mentálním postižením Vlašská a působila také jako aktivní členka Červeného kříže.

V CSR Náruč pracuje od května 2018. Mimo jiné zde vykonává funkci sexuální a vztahové konzultantky.

Absolvovala roční výcvik metody Otevřeného dialogu, jejíž prvky se ve své práci snaží uvádět do praxe; kurzy Sexualita lidí s postižením I a II. Je zakladatelkou a koordinátorkou pracovní skupiny sexuálních důvěrníků pro Prahu a Střední Čechy.

Pracovnice v sociálních službách:
Mgr. Petra Kostelecká
tel. +420 725 994 615
e-mail: petra@spoleknaruc.cz

Image module

Petra vystudovala na Jihočeské univerzitě vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví (pohybové aktivity, výživa, psychologie…).

V CSR Náruč pracuje od ledna 2019. Na starosti má mimo jiné potravinovou banku a pohybové aktivity.

Absolvovala kurzy: „Dotyk jako forma empatie a komunikace“, „Ergoterapie a její využití v praxi“, „Zvládání verbální agrese“, „Sebereflexe jako nástroj kvality v sociální práci“.

Pracovnice v sociálních službách:
Hana Benešová
tel. +420 725 940 842
e-mail: hana@spoleknaruc.cz

Image module

Hana se celý svůj profesní život snaží pomáhat lidem, kteří to potřebují.

V CSR Náruč se věnuje podpoře samostatného bydlení klientů. Snaží se je podpořit nejen v získávání potřebných návyků, aby mohli bezpečně bydlet a pečovat o svou domácnost, ale zároveň jim poskytovat také často velmi důležitou emoční podporu.

V rámci našeho programu pro aktivizaci a rozvoj dovedností klientů se věnuje skupině vaření, kde klienti získávají kromě základních kuchařských dovedností také povědomí o zásadách zdravého stravování.

Peer pracovnice:
Jolana Pomschárová
tel.: +420 725 427 935
e-mail: jolana@spoleknaruc.cz

Image module

Náruč, zapsaný spolek

adresa:
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice 252 30

Ředitelka organizace:
Mgr. Zuzana Dudáková
tel. + 420 606 478 831
e-mail: zuzana@spoleknaruc.cz

Kontakt

telefon: + 420 725 427 935
e-mail: rehabilitace@spoleknaruc.cz

Centrum sociální rehabilitace provozuje Náruč, z.s., Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice, www.spoleknaruc.cz

Image module
Image module
Image module