Centrum sociální rehabilitace Náruč

Dobřichovice

Vrátíme vás do života

Náruč, z.s. poskytuje sociální službu sociální rehabilitace v Dobřichovicích a nabízí pracovní místa na chráněném trhu práce v kavárně Modrý domeček v Řevnicích. Náruč usiluje o začlenění lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením zpět do běžného života.

Ve službě sociální rehabilitace pomáháme klientům rozvíjet se v těch oblastech sociálních dovedností, které oni sami pokládají za důležité, a jejichž zvládnutí jim pomáhá v samostatném a nezávislém životě v rámci společnosti.

Image module

Jaké služby nabízíme?

Individuální podpora

Individuální podpora klienta směřuje k dosažení co největší samostatnosti při zvládání jeho běžného života, konkrétní forma poskytování služby je stanovena podle aktuálních  potřeb ze strany klienta.

Tematické skupiny pro rozvíjení a aktivizaci

Program zaměřený na nácvik a rozvoj dovedností vhodný pro klienty, kteří chtějí aktivně využít svůj čas, harmonizovat svůj denní režim a navázat nové společenské kontakty s dalšími lidmi. 

Terénní služby

Podpora se odehrává v přirozeném prostředí klienta – v jeho domácnosti či jinde, s cílem podpořit přirozené sociální vazby člověka na jeho sociální prostředí. Terénní službu lze kombinovat s ambulantní formou podpory, podle aktuální potřeby klienta. 

Základní sociální poradenství

Poskytování informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace a způsobech jejího předcházení.

více o službách

Novinky a zajímavosti

Kontakt

telefon: + 420 725 427 935
e-mail: rehabilitace@spoleknaruc.cz

Centrum sociální rehabilitace Náruč a Kavárnu Modrý Domeček
provozuje Náruč, z.s., Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice

Image module
Image module
Image module
Image module